Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo
Thống kê

gach con sâu bóng vàng

gach con sâu bóng vàng
Mã sản phẩm SBV
Mô tả gạch con sâu
Giá 175.000 VND
  Đặt mua

Gạch con sâu bóng là một loại gạch không nung được sản xuất bằng phương pháp đúc khuôn từ bột mầu bóng và bê tông mác cao. các cạnh của gạch con sâu bóng được thiết kế tự ăn khớp với nhau nên khi thi công không cần dùng vữa liên kết. 

Giá 175.000 đồng/m2