Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo
Thống kê

Bán Mương Chữ U Bê Tông Đúc Sẵn Tiền Giang

Bán Mương Chữ U Bê Tông Đúc Sẵn Tiền Giang
Mã sản phẩm
Mô tả Bán Mương Chữ U Bê Tông Đúc Sẵn Tiền Giang
Giá Vui lòng gọi...
  Đặt mua

 

 

 

 

 

Bán Mương Chữ U Bê Tông Đúc Sẵn Tiền Giang

 

 

 

 

 

 

                       Bán Mương Chữ U Bê Tông Đúc Sẵn Tiền Giang Tại Xưởng Hà Gia Phú

 

 

 

 

 

 

 

Rãnh đúc sẵn có thể tận dụng lại được khi nâng cấp, cải tạo hay mở rộng tuyến đường. Tuy nhiên, trong trường hợp điều chỉnh, sửa chữa tại một vị trí đặc biệt, việc nhấc đốt rãnh tại một vị trí khá khó khăn mà phải nhấc một đoạn rãnh dài do ngàm âm dương giữa các đốt rãnh. Đây là điều thiết kế cần lưu ý để thiết kế liên kết giữa các đốt rãnh vừa đảm bảo thoát nước nhưng cũng dễ nhấc tại từng vị trí để điều chỉnh, sửa chữa.

 

 

 

 

 

         Bán Mương Chữ U Bê Tông Đúc Sẵn Tiền Giang Tại Xưởng Hà Gia Phú

 

 

 

 

 

 

 

Việc lắp ghép tại các vị trí  nằm trong đường cong bán kính nhỏ luôn làm mối nối rãnh bị loe rộng ra. Trường hợp loe quá rộng, có thể mép rãnh nằm ngoài mép ngàm thì phải đặt ván khuôn và đổ bê tông phần mối nối đó, Đây là nhược điểm của rãnh đúc sẵn so với rãnh đổ tại chỗ vốn rất linh hoạt theo địa hình.

 

 

 

 

 

 

  Bán Mương Chữ U Bê Tông Đúc Sẵn Tiền Giang Tại Xưởng Hà Gia Phú

 

 

 

 

 

 

 

Khi thi công, lưu ý thi công lắp ghép rãnh từ cửa xả trở đi để đảm bảo thoát nước mưa trong lúc thi công. Phải đặc biệt lưu ý cao độ lề đường phải cao hơn cao độ mép tấm đan, đảm bảo thoát nước. Tuy vậy thì việc thi công nền, mặt đường tại các vị trí mép rãnh khó khăn, thường không đảm bảo độ chặt do lu không tiến sát vào được.